مهاجرت تحصیلی به کانادا, ویزای تحصیلی
بدون دیدگاه

انگیزه نامه تحصیلی یا SOP

 SOP برای شروع تحصیل در کانادا ابتدا باید انگیزه نامه خود را تهیه و تنظیم نمایید. انگیزه نامه تحصیلی کانادا شامل روایت انگیزه شما، تحصیلات، پروژه های دانشگاهی و حرفه ای، اعلام تخصص شما در این زمینه، علت نیاز به…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست