دوره های |کوآپ کانادا|2024

دوره های |کوآپ کانادا|2024

Co-op کانادا کوآپ(Co-op) مخفف کلمه Cooperative Education Program می باشد که در این روش شما می توانید به تحصیلات خود همراه یک دوره کار رسمی با حقوق ادامه بدهید. شباهت زیادی به کارآموزی دارد با این تفاوت که در این…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست