Canadian citizen
ویزای کانادا
4 دیدگاه

شهروندی کانادا

شرایط شهروندی کانادا آیا می دانستید که تنها پس از سه سال اقامت دائم، می توانید برای شهروندی کانادا اقدام کنید؟ همان طور که در مقاله اقامت دائم به صورت کامل توضیح داده شد، برنامه‌های مختلفی جهت دریافت اقامت دائم…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست