گواهی کار پس از تحصیل در کانادا (PGWP)
ویزای تحصیلی
بدون دیدگاه

گواهی کار پس از تحصیل در کانادا (PGWP)

PGWP چیست؟ PGWP یک گواهی به معنای مجوز کار بعد از تحصیل کانادا است و تنها به برخی از دانش آموزانی که واجد شرایط هستند داده می‌شود. این روش درواقع یکی از برنامه‌های مهاجرتی ویزای کار IMP کانادا است. دقت داشته…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست