ویزای خود اشتغالی در کانادا
ویزای خود اشتغالی
1 دیدگاه

ویزای خود اشتغالی در کانادا

ویزای خوداشتغالی 2023 ویزای خوداشتغالی تحت دسته ویزای مهاجرت تجاری قرار می گیرد. این ویزا برای جذب متقاضیانی طراحی شده است که در زمینه های فرهنگی، هنری یا ورزشی استعداد دارند. نامزدهای مورد نظر باید نشان دهند که در حین…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست