مهندسی برق در کانادا
مهاجرت, مهاجرت تحصیلی به کانادا
بدون دیدگاه

مهندسی برق در کانادا

رشته مهندسی برق در کانادا مهندسی برق در کانادا شاخه ای از مهندسی است که با جریان سنگین و سیستم های قدرت سروکار دارد. طراحی، پیشرفت، آزمایش و مدیریت ساخت تجهیزات الکتریکی از جمله سیستم های رادار و ناوبری، موتورهای…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست