مهاجرت به استان کبک
مهاجرت استانی به کانادا
بدون دیدگاه

مهاجرت به استان کبک

کبک استان واقع در مرکز کانادا است که مردم آن به دو زبان انگلیسی و فرانسه صحبت می کنند. یکی از دلایل اینکه کبک محبوبترین استان برای مهاجرین است این است که کبک از قوانین مهاجرتی فدرال پیروی نمی کند…

بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست