مهاجرت به استان انتاریو
مهاجرت استانی به کانادا
2 دیدگاه

مهاجرت به استان انتاریو

برنامه کاندید مهاجرتی استان انتاریو (OINP) به نیروی کار خارجی، دانشجویان بین المللی و دیگران با داشتن مهارت، تجربه و تحصیلات مناسب اجازه می‌دهد تا برای اقامت دائم انتاریو درخواست دهند. این برنامه …

بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست