استارت آپ کانادا|2024|
ویزای استارت آپ
2 دیدگاه

استارت آپ کانادا|2024|

روند رشد استارت آپ بستر استارت آپ کانادا علاوه بر قوی بودن به تازگی بسیار رو به رشد است. طی دهه های گذشته، این کشور با پشتوانه مالی دولت، مشوق های مالیاتی و حتی ویزاهای ویژه استارت اپ کانادا، بطور…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست