قوانین مهاجرتی کانادا 2023-2025
اخبار مهاجرتی, اقامت کانادا
بدون دیدگاه

قوانین مهاجرتی کانادا 2023-2025

قوانین جدید مهاجرت  برنامه جدید اداره مهاجرت کانادا برای سال 2023 تا 2025 مشخص شده است. برنامه سه ساله مهاجرت هر ساله در نوامبر مطابق با IRPA  (قانون حمایت ازمهاجران) بازنگری و اعلام می شود. مهم ترین هدف این قوانین…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست