رزومه یا CV
ویزای تحصیلی
3 دیدگاه

رزومه |ویزای تحصیلی کانادا|

رزومه یا CV CV یا رزومه خلاصه ای از مدارک تحصیلی و حرفه ای، موفقیت ها و مهارت های شماست. رزومه اگر به درستی نوشته شود می تواند تاثیر خوبی بر کمیته پذیرش دانشگاه بگذارد؛ بنابراین باید بسیار دقیق نوشته…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست