جزیره پرنس ادوارد کانادا
مهاجرت استانی به کانادا
بدون دیدگاه

جزیره پرنس ادوارد کانادا

پرنس ادوارد جزیره پرنس ادوارد در خلیج سنت لارنس ادوارد واقع در ساحل شرقی کانادا و در اقیانوس اطلس قرار دارد. پرنس ادوارد داری چندین نام می باشد: یکی “باغی در خلیج” به علت وجود مزارع کشاورزی که در کنار…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست