بهترین دانشگاه های دندانپزشکی در کانادا

 برترین کالج های دندانپزشکی یکی از پربارترین مشاغل در کانادا دندانپزشکی است. طبق مقاله ای در ایندید(Indeed)، متوسط حقوق یک دندان پزشک در کانادا 132,636 دلار است. انجمن دندانپزشکی کانادا گفت که “دندان پزشکان امروزی بیش از ترمیم و پر…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست