مهاجرت استانی به کانادا
بدون دیدگاه

مهاجرت استانی به کانادا 2023

پیدایش برنامه مهاجرت استانی به کانادا قبل از راه اندازی برنامه نامزد استانی (PNP)، اکثریت مهاجران کانادا در انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا ساکن شدند. در اوایل دهه 1990، استان های پرایری که غالبا از دشت ها تشکیل شده اند…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست