اقامت سرمایه گذاری کانادا 2023
اقامت کانادا
بدون دیدگاه

اقامت سرمایه گذاری در کانادا 2023

اقامت سرمایه گذاری کانادا کانادا قصد دارد درخواست اقامت 450,000 مهاجر را در سال 2023 بپذیرد. اما، ترکیب این مهاجران چگونه است؟ آیا اقامت سرمایه گذاری در کانادا در سال 2023 امکان پذیر است؟ 1. مهاجرت سرمایه گذاری فدرال در…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست