تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم
اقامت کانادا, ویزای کانادا
2 دیدگاه

تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم

 تبدیل TR به PR یا تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم کانادا آیا قصد دارید برای اقامت دائم کانادا اقدام کنید، اما از امکان تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم کانادا مطمئن نیستید؟ کانادا با ایجاد مسیر تغییر ویزای موقت…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست