ETIAS
مهاجرت
بدون دیدگاه

اتیاس ETIAS

اتیاس ETIAS چیست؟ کشورهای زیادی هستند که عضو اتحادیه اروپا (EU) نیستند و شهروندان آنها می توانند بدون نیاز به ویزا وارد منطقه شینگن اتحادیه اروپا شوند. به طور خاص، در حال حاضر 63 کشور وجود دارد که در اتحادیه اروپا نیستند…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست