آزمون GMAT کانادا
آزمون, مهاجرت تحصیلی به کانادا
بدون دیدگاه

آزمون GMAT کانادا

آزمون GMAT آزمون GMAT مخفف Graduate Management Admission Test می باشد که بخش مهمی از فرآیند درخواست در مدارس بازرگانی و مدیریت می باشد. GMAT آزمونی استاندارد چند گزینه ای کامپیوتری می باشد که برای پذیرش در برنامه های کسب…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست