آزمون دولینگو کانادا
آزمون, مهاجرت تحصیلی به کانادا
3 دیدگاه

آزمون دولینگو کانادا

آزمون دولینگو آزمون دولینگو که به تازگی در بین زبان آموزان محبوبیت یافته است، جهت سنجش مهارت زبان انگلیسی فراهم شده است و به هدف دسترسی سریع با هزینه ای بسیار پایین با استفاده از ابزار کامپیوتری و به صورت…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست