فرم ارزیابی سرمایه گذاری

آیا میدانید با سرمایه گذاری در کانادا و ایجاد اشتغال در این کشور به سادگی می توانید اقامت کانادا را دریافت کنید؟

سرمایه گذاری در کانادا رویا نیست ! مقالات ما و فرم ارزیابی سرمایه گذاری زیر را مطالعه کنید و برای سرمایه گذاری در کانادا سریع تر اقدام کنید. مشاوران موسسه ایلیا بهترین و امن ترین راه را برای شما و سرمایه شما در نظرخواهند گرفت.

با تکمیل فرم ارزیابی سرمایه گذاری، منتظر تماس تلفنی همکاران و مشاورین ایلیا باشید. تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

فهرست