فرم ارزیابی جاب آفر

جاب آفر یا پیشنهاد شغلی یکی از راه های بسیارعالی برای دریافت اقامت کانادا است. اگر قصد مهاجرت را دارید پیشنهاد می کنیم در مورد مهاجرت کاری به کانادا در سایت موسسه ایلیا مطالعات لازم را انجام دهید و سپس فرم ارزیابی جاب آفر را با دقت کافی پر کنید و شانس خود را برای دریافت ویزای کانادا امتحان کنید.

با تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر، منتظر تماس تلفنی همکاران و مشاورین ایلیا باشید. تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

فهرست