شركت در همایش ICEF - کانادا (ونکوور) 2019

اولین نمایشگاه بین المللی كار ایران

نمایشگاه رحمت للعالمین

شركت در بزرگترین همایش اعزام دانشجوی ICEF - آلمان (برلین) 2018