رویدادهای ایلیا

برجسته ترین کنفرانس جهانی برای متخصصان آموزش بین المللی است. در این کنفرانس تعداد زیادی از نمایندگان آموزش که بر اعزام دانشجویان بین المللی تمرکز دارند و همچنین موسسات آموزشی از سراسر جهان گرد هم می آیند و روابط حرفه ای قوی در زمینه اعزام دانشجو شکل می گیرد.

همایش ICEF ونکوور کانادا 2019

کنفرانس ICEF ونکوور در بازه زمانی 24 تا 26 آوریل 2019 برگزار شد. 67 کشور در این کنفرانس شرکت کرده بودند که ایران جزو 10 کشور اولی بود که بیشترین تعداد نماینده های شرکت کننده در این کنفرانس را داشتند. در این کنفرانس سه روزه 250 موسسه آموزشی از کانادا و آمریکا شرکت کرده بودند و نماینده های موسسه مهاجرتی ایلیا آقای محمد شیدوش، مدیر موسسه، و آقای علی یمینی، وکیل موسسه و وکیل رسمی مهاجرت به کانادا، بودند و با نماینده های مدارس، کالج ها و دانشگاه های کانادایی دیداری داشتند.

همایش اعزام دانشجوی ICEF برلین آلمان 2018

(ICEF (International Consultants for Education and Fairs

برجسته ترین کنفرانس جهانی برای متخصصان آموزش بین المللی است. در این کنفرانس تعداد زیادی از نمایندگان آموزش که بر اعزام دانشجویان بین المللی تمرکز دارند و همچنین موسسات آموزشی از سراسر جهان گرد هم می آیند و روابط حرفه ای قوی در زمینه اعزام دانشجو شکل می گیرد.

کنفرانس ICEF برلین آلمان در بازه زمانی 4 تا 6 نوامبر 2018 برگزار شد. 111 کشور از شش قاره در این کنفرانس شرکت کرده بودند که 12% از شرکت کننده ها برای اولین بار بود که به جمع ICEF پیوسته بودند. نماینده موسسه مهاجرتی ایلیا جناب آقای علی یمینی، وکیل موسسه و وکیل رسمی مهاجرت به کانادا، بودند و با نماینده های مدارس، کالج ها و دانشگاه های چندین کشور در زمینه جذب دانشجو جهت همکاری مشترک بحث و تبادل نظر داشتند.

فهرست