برای مهاجرت با ویزای توریستی به کانادا باید گردش مالی مورد نیاز سفارت، سند املاک، سابقه کاری و فیش حقوقی، مدارک تحصیلی، دعوت نامه معتبر و از همه مهم تر سابقه سفر به کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشیم.