روشهای مهاجرت به کانادا بیش از 70 روش فعال است که رایجترین آنها عبارتند از:

مهاجرت تحصیلی، سرمایه گذاری، کاری، کار آفرینی، پرستاری، خود اشتغالی، ثبت شرکت در کانادا، Skilled worker و Express Entry. شما می توانید از طریق مشاوره با همکاران ما، بهترین روش مهاجرت به کانادا را انتخاب کنید.