متقاضی مهاجرت به کانادا، پس از 3 سال کار و زندگی در این کشور، می تواند برای اخذ تابعیت کانادا اقدام کند.