ویزای کاری کانادا بعد از مراحل اخذ ویزا و انگشت نگاری، بین 30 الی 150 روز کاری زمان می برد تا صادر شود، که این بازه دقیقا مشخص نیست و با توجه به نوع در خواست متقاضی می تواند زمان ویزای کاری کمتر یا بیشتر باشد.