سرمایه لازم برای ویزای سرمایه گذاری حداقل باید 100 هزار دلار کانادا باشد.