یکی از روشهای خوب سرمایه گذاری و اخذ اقامت، ویزای استارت آپ کانادا می باشد.