در جواب این سوال باید گفت در صورتی که به قوانین و شرایط مهاجرت به کانادا به صورت قانونی کاملا آشنایی دارید، “خیر” نیاز به وکیل مهاجرت ندارید.

اما وکیل مهاجرت معتبر و با تجربه می تواند شما را سریعتر به هدف برساند.