هزینه ویزای تحصیلی کانادا در بازه های زمانی متفاوت است. اما تقریبا بین 150 تا 350 دلار کانادا، برای دانشجو هزینه دارد.