هزینه زندگی در کانادا با توجه به استان و روش زندگی هر فرد، متفاوت است. اما به طور میانگین هزینه زندگی برای یک خانواده دو نفری بین 10 تا 12 هزار دلار در سال است.