هزینه تحصیل کانادا به مقطع تحصیلی شما، نوع دانشگاه، ایالت محل تحصیل و رنکینگ دانشگاه بستگی دارد.