هزینه تحصیل در کانادا با توجه به مقطع و نوع دانشگاه شما متفاوت است. اما هزینه سالیانه تحصیل در کانادا بین 10 تا 30 هزار دلار کانادا می باشد.