مراحل دریافت ویزای تحصیلی بستگی به آماده بودن مدارک شخص متقاضی و شرایط کشور کانادا دارد. ولی بطور معمول بین 3 تا 6 ماه این پروسه زمان میبرد.