شرایط مهاجرت تحصیلی به کانادا برای دانشجویانی که قصد تحصیل در این کشور را دارند بسیار مناسب است.

آنها می توانند پس از یک بازه زمانی کوتاه همسر و فرزندان خود را در کنار خود همراه داشته باشند.

نکته بسیار مهم اینست که به همسر شخص دانشجو ویزای ورک پرمیت و اجازه کار آزاد و قانونی داده میشود.