در بیشتر روش های کارآفرینی و اخذ اقامت کانادا باید ثابت کنید که در زمینه مورد نظر حداقل چندین سال سابقه کار مدیریتی رده بالا داشته اید و یا خود صاحب یک بیزنس بوده اید.