نام دیگر سیستم جامع رتبه بندی کانادا CRS است که یک سیستم جداگانه برای رتبه بندی متقاضیان مهاجرت به کانادا است.

در واقع متقاضیانی که از طریق express entry برای اخذ ویزای کانادا اقدام کرده اند در این سیستم ارزیابی می شوند.

فاکتور های تاثیر گذار در نتیجه این رتبه بندی شامل سن، میزان تحصیلات، مهارت ها و تجربه های کاری و تخصصی و داشتن مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی می باشد.