میزان تمکن مالی مورد نیاز برای مهاجرت دانشجو، بستگی به نوع دانشگاه و ایالت محل تحصیل دارد.

یعنی دانشجو باید قبل از سفر به کانادا ثابت کند که حداقل هزینه تحصیل(شهریه) و زندگی خود را در یکسال آینده دارد.