معمولا در مقطع دکترا می توان بورسیه از دانشگاه های کانادا گرفت. شما باید رزومه بسیار قوی داشته باشید. از قبیل مدرک زبان با نمره بالا، معدل بسیار خوب و مقالات چاپ شده در مجلات علمی و بین المللی.