از بهترین رشته ها برای تحصیل در کانادا میتوان به آی تی، مدیریت، پرستاری، نرم افزار و پزشکی اشاره کرد.