روشهای مختلف برای مهاجرت به کشور کانادا وجود دارد، اما بهترین راه مهاجرت به کانادا روشهایی از قبیل: تحصیل، سرمایه گذاری، کار آفرینی، ازدواج، Skilled Worker، Express Entry، برنامه های استانی و اقامت کاری می باشد.