برنامه مهاجرتی استانی کانادا یکی از بهترین و سریعترین روش ها برای مهاجرت به کشور کانادا است. این برنامه برای کسانی است که، قصد مهاجرت به یک استان خاص را دارند.