اغلب رشته هایی که در برنامه اسکیل ورکر کانادا اعلام می شوند به مدارک دانشگاهی نیاز دارند، اما در لیست جاب آفر کانادا برخی از رشته ها نیز هستند که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند و با آنها می توان اقامت کاری کانادا را دریافت کرد.

این مشاغل هر ساله از طرف کشور کانادا در غالب برنامه های مختلف برای اعطای اقامت کاری، اعلام می شود.