بله در صورتی که مدرک فنی حرفه ایی شما دارای استاندارد و تاییدیه دولت فدرال باشد و بتوان آن را معادلسازی کرد می توان برای مهاجرت به کانادا اقدام کرد.