کسب و کار در نیوبرانزویک

این روش مهاجرت به نیوبرانزویک مخصوص افرادی است که دارای کسب و کار و تجربه مدیریتی هستند و می توانند به اقتصاد نیوبرانزویک کمک کنند. کسب و کار در نیوبرانزویک دارای شرایطی خاص است.

متقاضی مهاجرت از طریق کسب و کار در نیوبرانزویک لازم است شرایط زیر را داشته باشد :

 • سن 55-22 سال داشته باشد داشد.
 • مهارت زبان کافی برای کار و زندگی در نیوبرانزویک را داشته باشد.
 • حداقل مدرک دیپلم داشته باشد
 • قصد کار و زندگی کردن در نیوبرانزویک را داشته باشد.
 • 3 سال تجربه مدیریتی قابل اثبات در 5 سال گذشته داشته باشد.
 • طرح توجیهی تایید شده توسط اداره مهاجرت نیو برانزویک داشته باشد.
 • دارایی حداقل به ارزش 300,000 دلار کانادا داشته باشد.
 • سپرده گذاری قابل برگشت به ارزش 75,000 دلار کانادا داشته باشد و قرارداد سپرده گذاری را امضا کند.
 • سرمایه گذاری به ارزش 125,000 دلار کانادا داشته باشد.
 • حداقل یک سفر تحقیقاتی به نیوبرانزویک داشته باشد.
 • 50 امتیاز از جدول امتیازبندی زیر کسب کند:
سنامتیاز
22-245
25-5510
زبان
سطح مهارتانگلیسیفرانسوی
پیشرفته99
متوسط77
مبتدی44
تحصیلاتامتیاز
دکترا18
کارشناسی ارشد
کارشناسی15
کاردانی
دیپلم10
تجربه کاریامتیاز
4 سال10
3 سال8
2 سال4
تجربه مدیریتیامتیاز
حوزه کاریمالی2
بازاریابی و فروش2
منابع انسانی2
عملیاتی2
کار نظارت شده10 سال یا بیشتر4
9 سال یا کمتر2
اختیار تصمیم گیریمالک کسب و کار6
مدیر ارشد4
انطباق پذیریامتیاز
داشتن نزدیکان در نیو برانزویک10
تحصیل در نیو برانزویک به مدت 1 سال5
تحصیل در نیو برانزویک به مدت 2 سال10
کار کردن در نیو برانزویک به مدت 1 سال در 5 سال گذشته5
کار کردن در نیو برانزویک به مدت 2 سال در 5 سال گذشته10
کار کردن همسر متقاضی در نیو برانزویک به مدت حداقل 6 ماه در 1 سال گذشته5
نشان دادن دانش لازم برای کسب و کار د حین مصاحبه یا طرح توجیهی1-10

فرم ارزیابی عمومی

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی عمومی