کسب و کار در انتاریو

در این مقاله با توجه به برنامه کسب و کار در انتاریو امتیازات این برنامه را بررسی می کنیم.

مهاجرت به استان انتاریو شامل 2 زیر گروه ثبت شرکت در انتاریو و کارآفرینی در انتاریو است. این دو دسته متقاضیان را کاندید دریافت اقامت دائم کسب و کار در انتاریو می‌کند. حداکثر امتیاز قابل کسب برای این روش 170 است.

جدول امتیازبندی برای مهاجرت از طریق کسب و کار در انتاریو مطابق زیر است.

تجربه کاریامتیاز
صاحب کسب و کارکمتر از 36 ماهواجد شرایط نیست
36-47 ماه13
48-59 ماه19
60 ماه25
مدیر ارشدکمتر از 36 ماهواجد شرایط نیست
36-47 ماه8
48-59 ماه14
60 ماه20
حداکثر امتیاز تجربه کاری25
تجربه کاری خاص در گذشتهامتیاز
یک تجربه کاری خاص در گذشته15
دو تجربه کاری خاص در گذشته25
حداکثر امتیاز تجربه کاری خاص در گذشته25
دارایی شخصی امتیاز
اگر کسب و کار داخل تورنتو باشدکمتر از 1,500,000 دلارواجد شرایط نیست
1,500,000 تا 1,999,999 دلار2
2,000,000 تا 2,499,999 دلار5
2,500,000 تا 2,999,999 دلار8
3,000,000 تا 3,499,999 دلار11
بیش از 3,500,000 دلار15
اگر کسب و کار خارج از تورنتو باشد
یا ؛
اگر کسب و کار مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات باشد/ ارتباطات دیجیتال
کمتر از 800,000 دلارواجد شرایط نیست
800,000 تا 1,299,999 دلار2
1,300,000 تا 1,799,999 دلار5
1,800,000 تا 2,299,999 دلار8
2,300,000 تا 2,799,999 دلار11
بیش از 2,800,00015
حداکثر امتیاز دارایی شخصی15
سرمایه گذاریامتیاز
اگر کسب و کار داخل تورنتو باشدکمتر از 1,000,000 دلارواجد شرایط نیست
1,000,000 تا 1,499,999 دلار2
1,500,000 تا 1,999,999 دلار6
2,000,000 تا 2,499,000 دلار10
2,500,000 تا 2,999,999 دلار14
بیش از 3,000,000 دلار20
اگر کسب و کار خارج از تورنتو باشد
یا ؛
اگر کسب و کار مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات باشد/ ارتباطات دیجیتال
کمتر از 500,000 دلارواجد شرایط نیست
500,000 تا 999,999 دلار3
1,000,000 تا 1,499,999 دلار8
1,500,000 تا 1,999,999 دلار13
2,000,000 تا 2,499,999 دلار18
بیش از 2,500,000 دلار25
حداکثر امتیاز سرمایه گذاری25
ایجاد شغلامتیاز
کمتر از 2 شغلواجد شرایط نیست
2 شغل5
3-4 شغل12
5-6 شغل19
7 شغل یا بیشتر20
حداکثر امتیاز ایجاد شغل20
بازدید از انتاریوامتیاز
یک بازدید در یک سال گذشته2
دو یا بیش از دو بازدید در یک سال گذشته5
حداکثر امتیاز بازدید از انتاریو5
زمینه کسب و کارامتیاز
ایجاد کسب و کار در یکی از حوزه های:
هوافضا
خودرو
خدمات مالی
تولید مواد غذایی و آشامیدنی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
علوم زیستی
معدن
سرمایه گذاری گردشگری
فناوری آب
خیر0
بله10
حداکثر امتیاز زمینه کسب و کار10
مکان کسب و کارامتیاز
در مناطق کلان شهر با جمعیت 175000 یا بیشتر0
در مناطق کلان شهر با جمعیت بیش از 100000 اما کمتر از 1750005
دیگر مناطق با جمعیت 100000 یا کمتر10
حداکثر امتیاز مکان کسب و کار10
ایجاد مشاغل سطح 0, A یا B NOCامتیاز
مشاغل سطح 0 یا A15
مشاغل سطح B10
مشاغل سطح C یا D0
حداکثر امتیاز سطح مشاغل15
تحصیلاتامتیاز
نداشتن تحصیلات دانشگاهی0
6 ماه تا 2 سال تحصیلات دانشگاهی2
بیش از 2 سال تحصیلات دانشگاهی5
حداکثر امتیاز تحصیلات5
زبانامتیاز
CLB 3 یا کمتر3
CLB 410
CLB 5 یا بیشتر15
حداکثر امتیاز زبان15
حداکثر امتیاز کل170

فرم ارزیابی سرمایه گذاری

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی سرمایه گذاری