نیروی کار متخصص خارجی منیتوبا

روش نیروی کار متخصص خارجی منیتوبا برای جذب نیروی متخصص خارجی برای مشاغل مورد تقاضای منیتوبا است. اولویت با کسانی است که در شغل خود و زبان مهارت بالایی دارند.

روش نیروی کار متخصص خارجی منیتوبا شامل دو زیر گروه اکسپرس اینتری منیتوبا و سرمایه انسانی است.

متقاضیان نیروی کار متخصص خارجی منیتوبا از طریق 5 معیار: مهارت زبان، سن، تجربه کاری، تحصیلات و انطباق پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرند. متقاضیان این روش باید از 100 امتیاز حداقل 60 امتیاز کسب کنند تا بتوانند برای برنامه کاندید استان منیتوبا اقدام کنند.

پس از آن باید ابراز علاقه مندی خود را در سیستم ثبت کنند.

جدول امتیاز بندی این روش مطابق زیر است:

1- زبان
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی) امتیاز
CLB 8 یا بالاتر20
CLB 718
CLB 616
CLB 514
CLB 412
CLB 3 یا پایین تر0
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی)امتیاز
CLB 5 یا بالاتر5
2- سنامتیاز
184
196
208
21-4510
468
476
484
492
50 یا بالاتر0
3- تجربه کاری(در 5 سال گذشته)امتیاز
کمتر از 1 سال0
1 سال8
2 سال10
3 سال12
4 سال یا بیشتر15
4- تحصیلاتامتیاز
کارشناسی ارشد یا دکترا25
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس هر یک به مدت حداقل 2 سال23
فوق دیپلم یا لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر 20
مدرک 1 ساله14
مدرک فنی14
نداشتن تحصیلات دانشگاهی0
5- انطباق پذیریامتیاز
خویشاوندان نزدیک در مانیتوبا20
دعوت به اپلای از طرف MPNP به عنوان بازدید کاری 20
حداقل 6 ماه سابقه کاری در مانیتوبا12
کامل کردن دوره دانشگاهی 2 ساله یا بیشتر در مانیتوبا12
کامل کردن دوره دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر در مانیتوبا10
دوست یا خویشاوند دور در مانیتوبا10
قصد اقامت خارج از وینیپگ5
مجموع100

متقاضیانی که از سیستم امتیازبندی قبلی حداقل 60 امتیاز به دست آورده باشند، مجدداً توسط سیستم امتیازبندی دیگری که مجموعا 1000 امتیاز دارد ارزیابی می شوند. این سیستم امتیازبندی علاوه بر 5 فاکتور قبلی فاکتور ریسک را نیز اضافه کرده است (فاکتور ریسک فاکتور منفی می باشد).

کاندید هایی که در سیستم نیروی کار متخصص خارجی مانیتوبا بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند گواهی کاندید دریافت خواهند کرد که با استفاده از آن می توانند اقامت دائم کانادا را به دست آورند.

جدول امتیاز بندی ارزیابی دوم مطابق زیر می باشد:

1- زبان
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی) امتیاز
CLB 8 یا بالاتر25 برای هر مهارت
CLB 722 برای هر مهارت
CLB 620 برای هر مهارت
CLB 517 برای هر مهارت
CLB 412 برای هر مهارت
CLB 3 یا پایین تر0
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی)امتیاز
CLB 5 یا بالاتر25
حداکثر امتیاز زبان125
2- سنامتیاز
1820
1930
2040
21-4575
4640
4730
4820
4910
50 یا بالاتر0
حداکثر امتیاز سن75
3- تجربه کاری(در 5 سال گذشته)امتیاز
کمتر از 1 سال0
1 سال40
2 سال50
3 سال60
4 سال یا بیشتر75
تاییدیه کار یا مدرک توسط سازمان های استانی100
حداکثر امتیاز تجربه کاری175
4- تحصیلاتامتیاز
کارشناسی ارشد یا دکترا125
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس هر یک به مدت حداقل 2 سال115
یک مدرک فوق دیپلم یا لیسانس 3 ساله یا بیشتر110
فوق دیپلم یا لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر 100
مدرک 1 ساله70
مدرک فنی70
نداشتن تحصیلات دانشگاهی0
حداکثر امتیاز تحصیلات125
5- انطباق پذیریامتیاز
خویشاوندان نزدیک در مانیتوبا200
دعوت به اپلای از طریق طرح استراتژیک500
حداقل 6 ماه سابقه کاری در مانیتوبا100
کامل کردن دوره دانشگاهی 2 ساله یا بیشتر در مانیتوبا100
کامل کردن دوره دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر در مانیتوبا50
دوست یا خویشاوند دور در مانیتوبا50
قصد اقامت خارج از وینیپگ50
کار کردن در مانیتوبا به طور پیوسته به مدت حداقل 6 ماه با پیشنهاد شغلی از همان کارفرما500
حداکثر امتیاز انطباق پذیری500
6- ارزیابی ریسکامتیاز
خویشاوندان نزدیک در دیگر استان ها و نداشتن خویشاوند نزدیک در مانیتوبا0
تجربه کاری در استان های دیگر100-
تحصیل در استان های دیگر100-
درخواست قبلی به استان های دیگر0
حداکثر امتیاز فاکتور ارزیابی ریسک200-
مجموع1000

فرم ارزیابی عمومی

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی عمومی