مهارت نیروی کار متخصص بریتیش کلمبیا

حداقل امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت از طریق مهارت نیروی کار متخصص بریتیش کلمبیا 135 است.

شرایط مورد نیاز برای متقاضیان مهارت نیروی کار متخصص بریتیش کلمبیا :

  • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با شغل پیشنهادی و در صورت لزوم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سمت شغلی مدنظر
  • داشتن پیشنهاد شغلی تمام وقت نامشخص از یک کارفرمای استان بریتیش کلمبیا. شغل پیشنهادی باید در طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) طبق جدول زیر، (مهارت نوع 0 یا مهارت سطح A یا B) باشد.
مثالمشاغلسطح NOC
مدیر سیستم های اطلاعاتی، مدیر ساخت و سازمشاغل مدیریتیمهارت نوع 0
پزشکی، دندانپزشکی، معماریمشاغل تخصصی
که معمولا برای این مشاغل نیاز به مدارک دانشگاهی است
مهارت سطح A
آشپز، برقکار، لوله کشمشاغل فنی و حرفه های تخصصی
که معمولا نیازمند مدرک کالج یا گذراندن دوره هایی به صورت کارآموزی است.
مهارت سطح B
قصاب، راننده کامیون مسیرهای طولانی، سرویس دهندگان مواد غذایی و آشامیدنیشغل های متوسط
که معمولا نیازمند مدرک متوسطه یا آموزش حرفه های خاص می باشند
مهارت سطح C
کارکنان خدماتی، کارکنان حوزه های نفتیحرفه های کاری
که معمولا با آموزش در حین کار فرا گرفته می شوند.
مهارت سطح D
  • توانایی اثبات داشتن حداقل درآمد و امرار معاش و پرداخت هزینه‌های مسکن و مخارج زندگی خود در استان بریتیش کلمبیا را با استفاده از یکی از موارد زیر:

    • دستمزد سالیانه در استان بریتیش کلمبیا
    • محل سکونت در استان بریتیش کلمبیا
    • حداقل درآمد بر اساس تعداد اعضای خانواده (طبق جدول زیر باشد)
تعداد اعضای خانوادهمنطقه ونکووربقیه مناطق بریتیش کلمبیا
1$22804$19006
2$28390$23659
3$34902$29087
4$42376$35316
5$48062$40054
6$54205$45175
7 یا بیشتر$60350$50296

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)