مهاجرت پزشکی به نوا اسکوشیا

روش مهاجرت پزشکی به نوا اسکوشیا برای کمک به بهداشت عمومی استان برای استخدام پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص ایجاد شده است. این روش به استان نوا اسکوشیا کمک می کند مشاغلی را که نتوانسته است با شهروندان کانادا یا ساکنین اقامت دائم خود پر کند، با پزشکان خارجی ماهر پر کند.

متقاضیان باید حداقل 67 امتیاز از 100 امتیاز را از جدول امتیازبندی برنامه مهاجرتی نوا اسکوشیا کسب کنند تا کاندید دریافت اقامت دائم نوا اسکوشیا شوند

متقاضی مهاجرت پزشکی به نوا اسکوشیا باید شرایط زیر را داشته باشد :

  • پیشنهاد شغلی معتبر از اداره بهداشت نوا اسکوشیا (NSHA) و یا از مرکز سلامت Izaak Walton Killam  داشته باشد. این پیشنهاد شغلی باید به عنوان پزشک عمومی یا خانواده (NOC 3112) و یا پزشک متخصص (NOC 3111) باشد.
  • یک کپی از تأییدیه ارزیابی مدرک تحصیلی مورد نیاز است.
  • توانایی لازم در یکی از زبان های رسمی کانادا را داشته باشد و توسط NSHA یا IWK تأیید شود.

فرم ارزیابی جاب آفر

جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تکمیل فرم ارزیابی جاب آفر (پیشنهاد شغلی)